Wybory do Samorządu Studenckiego i Rady Wydziału

14 października o godzinie 11 w budynku Wydziału przy ul. Jagiellońskiej 4 odbędą się wybory uzupełniające do Samorządu Studenckiego oraz przedstawicieli studentów do Rady Wydziału.

 

Samorząd Studencki jest organizacją studencką działającą na mocy ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Składa się z 12 członków wybieranych na drodze tajnych wyborów. Każdy student naszego wydziału ma zarówno czynne jak i bierne prawo wyborcze. Samorząd jest to świetne miejsce, gdzie można realizować swoje pomysły i działać na rzecz ogółu studentów. Za wszystkie nieobecności na zajęciach wynikające z działalości w Samorządzie studenci otrzymują dziekańskie usprawiedliwienia bez konieczności odrabania.

Immatrykulacja studentów pierwszego roku 2013/2014

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uprzejmie informuje, że dnia 30 września 2013 roku odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2013/2014.

Jak trafić do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego SUM?

Dostałaś/eś się na studia na Wydziale Farmaceutycznym z OML w Sosnowcu, ale nie wiesz jak trafić do Dziekanatu złożyć niezbędne dokumenty? Skorzystaj z informacji poniżej!

Stołówka studencka w Zeszpole Szkół Elektrycznych - jadłospis, ceny, informacje

Stołówka mieści się w Zespole Szkół Elektrycznych w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej 13 - ok. 300m od budynku Wydziału w stronę ulicy Ostrogórskiej. Oferuje pyszne obiady w bardzo atrakcyjnych dla studentów cenach.