Ankieta na temat fakultetów

Ankieta została zakończona, dziękujemy za wszystkie 90 przesłanych opinii! Szczegółowe statystyki wraz z odpowiedziami na przesłane pytania i problemy pojawią się wkrótce.

Studenckie ankiety oceny nauczycieli - weź sprawę w swoje ręce!

Plakat promujący studenckie ankiety oceny nauczyceli akademickich

O co chodzi?

Zgodnie z art. 132[1] Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym każdy nauczyciel akademicki pracujący na uczelni wyższej podlega okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania swoich obowiązków (zawartych w art. 111[2] tej samej ustawy). W skład tychże obowiązków wchodzi między innymi obowiązek kształcenia i wychowywania studentów. Oceny nauczycieli, na mocy Statutu (art. 103 p.1[4]) dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich. W skład tej oceny wchodzi kilka czynników, a wśród nich jest uwzględniona opinia studentów nt. ocenianego nauczyciela (art. 132 p.3[1] Ustawy, art. 107 p.1[3] Statutu), zaczerpnięta z studenckich ankiet oceny nauczycieli.

Zaproszenie na Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych

Szanowni Państwo,

Dnia 29 listopada 2013 o godz. 10.00, w Auli przy ul. Jedności 8 odbędzie się sesja inauguracyjna Konkursu LIDER NAUK FARMACEUTYCZNYCH (LNF) na naszym Wydziale. W ramach tego spotkania dr Leszkek Mellibruda – psycholog społeczny wygłosi wykład: „Marzenia i rzeczywistość młodych farmaceutów”, który powinien szczególnie zainteresować studentów i świeżo upieczonych absolwentów Wydziału Farmacji. Prowadzący będzie bowiem starał się przekonać młodych, że nie warto rezygnować z marzeń, warto kształcić się i inwestować w siebie.

Ubezpieczenie NNW studentów 2013/2014

OFERTA DOTYCZY ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

Aktualizacja 05.01.2014

Godziny dyżurów:

Dzień tygodnia godziny dyżurów
Poniedziałek 10:30-11:30
Wtorek 11:45-12:45
15:00-16:00
Środa 11:15-12:15
12:45-13:45
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 16:30-17:30

Uwaga! Dyżury aktualnie się nie odbywają! Potwierdzenia prosimy przesyłać według poniższej instrukcji.

Samorząd Studencki oferuje wszystkim studentom możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono następsta wypadków zarówno na Uczelni jak i na obszarze całej Polski. Ubezpieczenie zawarte obowiązuje do 31 września 2014 roku, a jeśli zostanie zawarte do 31 grudnia 2013 obejmuje także szkody powstałe po 1 października 2013roku(działa wstecz). Jednorazowa składka ubezpieczenia wynosi 39,00PLN, całkowita suma ubezpieczenia 22000PLN.

Aby się ubezpieczyć wykonaj następujące kroki: