Błędy w ankietach oceny nauczycieli

Ankiety oceny nauczycieli - semestr letni

ankiety oceny nauczycieliAktualizacja 10.06.2014:
Jeśli w ankietasz napotkasz jakieś błędy wyślij je do nas za pomocą tego formularza. Dopilnujemy, aby na następny raz były dopilnowane.

Od 1 czerwca rusząją letnie studenckie ankiety oceny nauczycieli akademickich na naszym Wydziale! Tak samo jak w semestrze zimowym liczymy na to, że wypowiecie się na temat nauczycieli - zarówno tych lepszych, jak i gorszych ;)


W poprzednimch latach zwrotność ankiety (czyli ilość studentów wypełniających) NIGDY nie przekraczała 3% - przy tak niskiej frekwencji wyniki nie były brane pod uwagę. Sytuacja zmieniła się w ostatnim semestrze - dzięki Wam uzyskaliśmy 24% zwrotności, co jast najlepszym wynikiem w historii Wydziału, oraz pierwszym na całej naszej Uczelni!

Zapewne zauważyliście również, że duża część nauczycieli wzięła sobie Wasze opinie do serca ;) Jest to dowód, że Władze naszego wydziału liczą się z naszym zdaniem i dbają o to, żeby razem z nami podwyższać jakość kształcenia, czyniąc go efektywniejszym i przyjemniejszym. Jednak mimo tego wielu studentów wątpi, że przekazywane opinie są w ogóle przez kogokolwiek czytane - na szczęście są w dużym błędzie - jako dowód pulikujemy kilka losowych opinii, przekazanych przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia: 

Pokaż opinie

Przez cały semestr utrzymywano nas w przekonaniu, że końcowe kolokwium zaliczeniowe będzie miało formę testu wyboru, natomiast na krótko przed terminem zaliczenia okazało się, że forma jest zupełnie inna. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.

Zajęcia prowadzone są chaotycznie. Pani doktor nie zawsze z zapałem podchodzi do zajęć, wręcz to się udziela studentowi.

Atmosfera na zajęciach jest nieprzyjemna, stresująca.

Wykładowca jest niemiły dla studentów, niechętnie udziela odpowiedzi na zadawane pytania

Dobrze by było gdyby prowadzący sam zaangażował się trochę w prowadzenie przedmiotu, liczyłam na ciekawsze zajęcia

Zajęcia które można było przeprowadzić w ciągu godziny Pani doktor prowadziła 3 godziny, ponieważ ciągle wychodziła z sali. Tłumaczyła rzeczy wręcz oczywiste natomiast nie poruszała tematów ważnych. Nic nie wynosiło się z zajęć.

Wymagający nauczyciel, ale wszystko jest jasno wytłumaczone. Z każdym problemem można przyjść, zapytać, rozwiać wątpliwości. Dobry kontakt ze studentami. Dobry, kompetentny nauczyciel.

Prowadzący dysponuje ogromną wiedzą na temat swojego przedmiotu, zawsze chętnie wytłumaczy i odpowie na pytania studentów.

Pani dr jest jedną z najbardziej kompetentnych osób na tej uczelni, zajęcia były prowadzone w bardzo przystępny sposób i skupialiśmy się na najważniejszych rzeczach.

Pan Doktor utrzymuje sympatyczną atmosfer na zajęciach. Przy odpowiedziach swoimi pytaniami "zmusza" studentów do myślenia, co się ceni.

Pani dr jest jednym z najlepszych nauczycieli na tej uczelni. Imponuje mi tym, że potrafi się przyznać do nieznajomości odpowiedzi na zadane pytanie i udziela wyczerpującej odpowiedzi po sprawdzeniu. Ponadto rozumie problemy studentów.

Bardzo ciekawe i dobrze przygotowane wykłady. Życzliwe podejście do studentów. Dobra umiejętność dzielenia się posiadaną wiedzą.

Prowadząca wkłada wiele pracy w to, aby zajęcia były ciekawe. Stara się jak najlepiej przekazać studentom swoją wiedze. Jest nauczycielem wymagającym, ale ma jednocześnie ludzkie podejście.

 

Przypomnijmy podstawowe informacje o ankietach:

 • Ankieta jest formą zbierania opinii studentów nt. nauczycieli akademickich. Otrzymane opinie są następnie przekazywane do Komisji ds. Jakości Kształcenia, która dokonuje oceny całościowej nauczyciela w oparciu o m. in. uzyskane wyniki ankiety. Wyniki ankiety są przekazywane do kierownika katedry/zakładu, a w przypadku, gdy ocena tyczy się kierownika, wyniki otrzymuje Dziekan.
 • Wypowiadać się w ankiecie może każdy student naszego Wydziału. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.ankieta.sum.edu.pl. Aby móc oceniać, należy wpisać kod, który otrzymasz od swojego starosty. Starości mogą odbierać kody od 26 maja i rozporowadzać je wśród starostów poszczególnych grup, a ci następnie wśród studentów. Oddawanie głosów będzie możliwe od 1 do 30 czerwca br.
 • Ankieta jest całkowicie anonimowa - kody (w formie małych karteczek) wydawane starostom lat w dziekanacie nie są przypisane do konkretnego roku/kierunku, także studenci pobierający kody losują jeden z puli (wylosowanej wcześniej przez starostę :P). Dodatkowo logując się do ankiety musisz WYBRAĆ swój wydział i kierunek - dowodzi to, że kody nie są w żaden sposób przypisane nawet do wydziału, a co dopiero do konkretnej osoby ;) Zastosowany system całkowicie niemożliwia zidentyfikowanie osoby oceniającej.
 • Nauczyciel, który 2 raz z rzędu (np. w semestrze zimowym i letnim) otrzyma sumaryczną (wydawaną przez Komisję ds. Jakości Kaształcenia) opinię negatywną jest zwolniony z pracy decyzją Rektora. Jest to właściwie jedyna okazja, w którym studenci mają tak poważny wpływ na skład kadry - nie zmarnujmy tego potencjału!
 • Wyniki ankiety nauczyciele otrzymają po zakończeniu letniej sesji egzaminiacyjnej -  nie ma mowy o komentarzach nt. wyników ankiet przed zakończeniem wszystkich egzaminów ;).

Uwaga! Aby wyniki studenckiej ankiety były w ogóle uwzględniane w całościowej ocenie nauczyciela, to zwrotność ankiet musi wynieść co najmniej 50%! Oznacza to, że jeśli dany nauczyciel prowadził z zajęcia z np. 100 studentami w danym roku, to przynajmniej 51 z nich musi go ocenić (pozytywnie lub negatywnie). Warto zauważyć, że 50% zwrotności dotyczy konkretnego nauczyciela - dlatego nawet jeśli zwrotność będzie na poziomie 1% w skali wydziału, to w tym 1% może się zawrzeć 50% dla konkretnego nauczyciela (Przykład: zakładamy, że nauczyciel prowadził zajęcia z 100 studentami, więc aby ankieta miała ważność musi go ocenić min. 51 osób. Jeśli zwrotność w skali wydziału wynosi 1%, to liczba studentów, która wypełniła ankietę to ok 150 - 1% z 1500 studentów na naszym Wydziale. W 150 osobach, które wypełniły ankietę może się znaleźć 51, które oceniły konkretnego nauczyciela - wyniki ankiety dla tego nauczyciela są brane pod uwagę ;)). Z powodu ww. wymogu tak ważne jest, aby jak najwięcej z nas zabrało głos! Nie zmarnujmy naszego sukcesu z semestru zimowego!

Zachęcamy do wypełniania ankiet - w końcu to w naszym interesie jest, przez kogo jesteśmy uczeni!


PS: przeczytaj także artykuł nt. ankiet w semestrze zimowym - są tam zawarte odniesienia do aktów prawnych, w których ma umocowanie ankieta.

Wyniki wyborów do Wydziałowego Samorządu Studenckiego na kadencję 2014-2017

Dnia 26 kwietnia 2014 Wydziałowa Komsja Wyborcza przeprowadziła wybory do Wydziałwego Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Poniżej przedstawiamy wyniki:

Liczba wydanych kart 135
Liczba kart wydobytych z urny 135
Liczba kart ważnych 135
Liczba kart nieważnych 0

 

Wyniki w odniesieniu do kandydatów:

 1. Pęcak Paweł - 52
 2. Adamiec Grzegorz - 47
 3. Lejawa Mateusz - 35
 4. Szuter Paulina - 34
 5. Jakubczak Krystian - 33
 6. Nowak Paulina - 33
 7. Front Mikołaj - 31
 8. Bębenek Patryk - 29
 9. Rost Violetta - 29
 10. Dworak Katarzyna - 23
 11. Drążkiewicz Agata - 20
 12. Wardzała Małgorzata - 20
 13. Bitnerowska Agnieszka - 18
 14. Figiel Patrycja - 11
 15. Kolańska Małgorzata - 11

Do Wydziałowego Samorządu Studenckiego dostaje się 12 osób z największą liczbą głosów.

Wybranym gratulujemy!

Wybory do Wydziałowego Samorządu Studenckiego!

Wydziałowa Komsja Wyborcza ogłasza wybory do Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach!
 

Samorząd Studencki jest organizacją studencką działającą na mocy ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Składa się z 12 członków wybieranych spośród studentów naszego wydziału na drodze tajnych wyborów. Każdy student naszego wydziału ma zarówno czynne jak i bierne prawo wyborcze. Samorząd jest to świetne miejsce, gdzie można realizować swoje pomysły i działać na rzecz ogółu studentów. Za wszystkie nieobecności na zajęciach wynikające z działalości w Samorządzie studenci otrzymują dziekańskie usprawiedliwienia.

Jeśli chcesz:

 • aktywnie uczestniczyć w życiu Wydziału i całej Uczelni
 • mieć ścisły kontakt z władzami wydziału, gronem nauczycielskim oraz władzami administracyjnycmi
 • realizować swoje pomysły
 • brać czynny udział w organizacji Medykaliów, Dni Otwartych, Dyplomatoriów, imprez okolicznościowych
 • wiedzieć z pierszej ręki co się dzieje na wydziale
 • działać na rzecz ogółu studentów

... to dołącz do nas! Wyśli swoje imię i nazwisko, kierunek i rok oraz numer telefonu na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ! Zgłoszenia przyjmujemy do 23 maja włącznie. Od każdego kandydata wymagane jest oświadczenie wraz z listą 20 popierających go studentów. Wzór można pobrać tutaj. Głosowanie odbędzie się 26 maja w godzinach 10-16 na ul. Jagiellońskiej.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego składu!

PS.: nie pisz do nas na "Pan/Pani" - wszyscy jesteśmy zwykłymi studentami i bardzo prawdopodobne, że spotkałaś/eś nas na jakieś imprezie ;)