Medykalia 2015 Sosnowiec - przedstaw swoją propozycję!

Wykład "Naprotechnologia vs in vitro"

ankiety oceny nauczycieliZapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na wykład "Naprotechnologia vs In vitro" który odbędzie się 14 kwietnia tj. wtorek o godz. 18.00 na sali wykładowej SUM przy ul. Jagiellońskiej 4.

Wykład poprowadzi dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatra, neonatolog w Klinice Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Problem bezpłodności dotyka obecnie coraz większą liczbę par dlatego warto  już dziś pomyśleć o przyszłości i zaczerpnąć wiedzy na temat sposobów walki z tym  niewątpliwie ważnym problemem. Tematem spotkania będzie porównanie z medycznego punktu widzenia dwóch metod walki z niepłodnością, poruszona również będzie tematyka wpływu obu technik na rozwój postnatalny, a ponieważ Nasz gość pracuje obecnie z dziećmi poczętymi dzięki procedurze in vitro oraz naprotechnologii, będziemy mogli uzyskać informacje z tzw. „pierwszej ręki”. Będzie też możliwość zadania nurtujących nas pytań prelegentce, dlatego warto przyjść i poszerzyć swoją wiedzę.

Pani dr n. med. E. Kortyczko posiada zarówno szeroką wiedzę praktyczną płynącą z lat pracy jak i merytoryczną zdobytą na kursach doszkalających.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy we wtorek na godzinę 18.00.

Stypendia dla polskich studentów we Francji

Informujemy, iż Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce proponują co roku różne stypendia dla polskich studentów i naukowców we wszystkich dziedzinach studiów i badań naukowych. Obecnie można zgłaszać swoje kandydatury na następujące programy:
    Master 2 - stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich - termin składania formularzy: 6 marca 2015 r.
        Wskazówki i informacje dotyczące programów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej:  http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/.

Ankiety oceny nauczycieli akademickich - semestr zimowy 2014/2015

ankiety oceny nauczycieliWielkimi krokami zbliża się sesja, a wraz z nią studenckie ankiety oceny nauczycieli akademickich! Tak samo jak w semestrze zimowym liczymy na to, że wypowiecie się na temat nauczycieli - zarówno tych lepszych, jak i gorszych ;)


W latach 2012/13 i poprzednich zwrotność ankiety (czyli ilość studentów wypełniających) NIGDY nie przekraczała 3% - przy tak niskiej frekwencji wyniki nie były brane pod uwagę. Sytuacja zmieniła się w ostatnim roku akademickim (2013/2014) - dzięki Wam uzyskaliśmy 24% zwrotności w semestrze zimowym i 18% w semestrze letnim, co jast najlepszym wynikiem w historii Wydziału, oraz pierwszym na całej naszej Uczelni!

 

 

 

 

 

Zestawienie frekwencji w ubiegłym roku akademickim jest przedstawione na poniższym wykresie:

Frekwencja ankiet oceny nauczycieli SUM w roku akademickim 2014/2015.

Zapewne zauważyliście również, że duża część nauczycieli wzięła sobie Wasze opinie do serca ;) Jest to dowód, że Władze naszego wydziału liczą się z naszym zdaniem i dbają o to, żeby razem z nami podwyższać jakość kształcenia, czyniąc go efektywniejszym i przyjemniejszym. Jednak mimo tego wielu studentów wątpi, że przekazywane opinie są w ogóle przez kogokolwiek czytane - na szczęście są w dużym błędzie - jako dowód pulikujemy kilka losowych opinii, przekazanych przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia: 

Pokaż opinie (kliknij)
Wybrane opinie o 2 osobach ocenionych najgorzej:

 • Nie wie o czym mówi, ciągle trzeba go poprawiać.
 • Nie potrafi udzielić odpowiedzi na testy, które sam przygotowuje.
 • Poziom wiedzy równy zeru.
 • Prowadzący jest niekompetentny, nie wykazuje się wiedzą, jakiej wymaga od studentów.
 • Jest nieprzygotowany do zajęć, nie potrafi objaśnić w sposób zwięzły tematu, wprowadza chaos informacyjny.
 • Jest arogancki, wyniosły i moim zdaniem negatywnie nastawiony do studentów.
 • Samemu sobie stawia niewielkie wymagania, z zajęć nie wynosimy żadnej wiedzy, natomiast wymagania wobec studentów ma wygórowane.

 

 • Prowadzący nie nadaję się do zajęć ze studentami. Mówi w sposób monotonny, usypiający, ograniczający zdolność percepcji słuchaczy. Zajęcia są nieciekawe, zniechęcające do nauki.
 • Wykładowca zawsze przychodzi na zajęcia spóźniony, cały czas wygląda na zmęczonego (lub znudzonego koniecznością nauczania studentów), mówi cały czas na jednym tonie, nie wygląda na zbyt zainteresowanego prowadzonymi przez siebie zajęciami.
 • Ocenia niesprawiedliwie, nigdy nie było wiadomo jaką formę będzie miało kolokwium, w dodatku było z materiału, którego nie przerobiliśmy na zajęciach, a odpowiedzi na pytania nie mogliśmy znaleźć w żadnej z książek podanej w literaturze.
 • Brak możliwości kontaktu z prowadzącym zajęcia (np. przez maila) co utrudnia załatwianie spraw związanych z ewentualnym przesunięciem zajęć lub zaliczeniem przedmiotu.
 • Zajęcia prowadzone chaotycznie, na kolokwiach obowiązuje materiał nie wiadomo z jakiego źródła. Prelekcje absolutnie nie pokrywają się z pytaniami

Opinie pozytywne

 • Potrafi zainteresować przedmiotem i pokazać jak jest ważny.
 • Dysponuje ogromną wiedzą na temat swojego przedmiotu, zawsze wszystko chętnie wytłumaczy. Zajęcia są prowadzone w bardzo ciekawy sposób.
 • Farmaceuta z prawdziwego zdarzenia. Potrafi zarazić studenta "uczuciem" do przedmiotu, wymagająca, ale sprawiedliwa.
 • Bardzo ciekawe wykłady, na które studenci przychodzą z przyjemnością

Jeszcze nie jesteś przekonana/y? Popatrz na porównanie ocen nauczycieli w semestrze zimowym i letnim ubiegłego roku akademickiego:

Zestawienie uzyskanych ocen w ankietach oceny nauczycieli w roku 2013/2014.

Zauważ, że w semestrze zimowym (kiedy ankiety były w zasadzie pierwszy raz)  25,8% nauczycieli otrzymało od studentów ocenę bardzo dobą. W semestrze letnim, po podjęciu działań mających za zadanie naprawę błędów wskazanych w ankietach, ocenę bardzo dobrą otrzymało już 35,8% nauczycieli! Warto zauważyć, że odsetek nauczycieli otrzymujących ocenę ponad dobrą i bardzo dobrą jest praktycznie stały. W semestrze letnim 2 nauczycieli otrzymało ocenę niedostateczną, w związku z tym został złożony wniosek do JM Rektora o ponowną ocenę tych nauczycieli - jeśli drugi raz z rzędu otrzymają ocenę niedostateczną, to na mocy ustawy zostaną zwolnieni.

Przypomnijmy podstawowe informacje o ankietach:

 • Ankieta jest formą zbierania opinii studentów nt. nauczycieli akademickich. Otrzymane opinie są następnie przekazywane do Komisji ds. Jakości Kształcenia, która dokonuje oceny całościowej nauczyciela w oparciu o m. in. uzyskane wyniki ankiety. Wyniki ankiety są przekazywane do kierownika katedry/zakładu, a w przypadku, gdy ocena tyczy się kierownika, wyniki otrzymuje Dziekan.
 • Wypowiadać się w ankiecie może każdy student naszego Wydziału. Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową https://ankieta.sum.edu.pl. Aby móc oceniać, należy wpisać kod, który otrzymasz od swojego starosty. Starości mogą odbierać kody od 30 stycznia i rozporowadzać je wśród starostów poszczególnych grup, a ci następnie wśród studentów. Oddawanie głosów będzie możliwe od 1 do 28 lutego br.
 • Ankieta jest całkowicie anonimowa - kody (w formie małych karteczek) wydawane starostom lat w dziekanacie nie są przypisane do konkretnego roku/kierunku, także studenci pobierający kody losują jeden z puli (wylosowanej wcześniej przez starostę :P). Dodatkowo logując się do ankiety musisz WYBRAĆ swój wydział i kierunek - dowodzi to, że kody nie są w żaden sposób przypisane nawet do wydziału, a co dopiero do konkretnej osoby ;) Zastosowany system całkowicie niemożliwia zidentyfikowanie osoby oceniającej.
 • Nauczyciel, który 2 raz z rzędu (np. w semestrze zimowym i letnim) otrzyma sumaryczną (wydawaną przez Komisję ds. Jakości Kaształcenia) opinię negatywną jest zwolniony z pracy decyzją Rektora. Jest to właściwie jedyna okazja, w którym studenci mają tak poważny wpływ na skład kadry - nie zmarnujmy tego potencjału!
 • Wyniki ankiety nauczyciele otrzymają po zakończeniu zimowej sesji egzaminiacyjnej poprawkowej -  nie ma mowy o wpływie wyników ankiet przed zakończeniem wszystkich egzaminów ;).

Uwaga! Aby wyniki studenckiej ankiety były w ogóle uwzględniane w całościowej ocenie nauczyciela, to zwrotność ankiet musi wynieść co najmniej 50%! Oznacza to, że jeśli dany nauczyciel prowadził z zajęcia z np. 100 studentami w danym roku, to przynajmniej 51 z nich musi go ocenić (pozytywnie lub negatywnie). Warto zauważyć, że 50% zwrotności dotyczy konkretnego nauczyciela - dlatego nawet jeśli zwrotność będzie na poziomie 1% w skali wydziału, to w tym 1% może się zawrzeć 50% dla konkretnego nauczyciela (Przykład: zakładamy, że nauczyciel prowadził zajęcia z 100 studentami, więc aby ankieta miała ważność musi go ocenić min. 51 osób. Jeśli zwrotność w skali wydziału wynosi 1%, to liczba studentów, która wypełniła ankietę to ok 150 - 1% z 1500 studentów na naszym Wydziale. W 150 osobach, które wypełniły ankietę może się znaleźć 51, które oceniły konkretnego nauczyciela - wyniki ankiety dla tego nauczyciela są brane pod uwagę ;)). Z powodu ww. wymogu tak ważne jest, aby jak najwięcej z nas zabrało głos! Nie zmarnujmy naszego sukcesu z semestru zimowego!

Czyli w skrócie:

 1. Zapytaj stojego starostę o kod dostępu do ankiety.
 2. W terminie 1-28 luty wejdź na https://ankieta.sum.edu.pl, wpisz kod i wypełnij ankietę.
 3. Gotowe!

 


Zachęcamy do wypełniania ankiet - w końcu to w naszym interesie jest, przez kogo jesteśmy uczeni!


PS: przeczytaj także artykuł nt. ankiet w semestrze zimowym rok temu - są tam zawarte odniesienia do aktów prawnych, w których ma umocowanie ankieta.